מאמרים

ראשי >מאמרים
מאמר 1 - ס' 62א לפקודה– מיסוי חברות ארנק
שכירים ונושאי משרה רבים, בעיקר ברמות השכר הגבוהות פעלו באמצעות חברה שבשליטתם - "חברת ארנק" ובכך נמנעו מתשלום מס שולי, עם זאת, כפי שעולה מנוסח הסעיף, הוא חל על קבוצת נתוני שירותים הרבה יותר רחבה והכל כפי שיפורט להלן.
מאמר 2 - ס' 3(ט1) - מיסוי "משיכות בעלים"
בהתאם למטרות החקיקה אחת התופעות הנפוצות של ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו-שלבי היא משיכות של כספים או נכסים מחברה בידי בעלי המניות של החברה, אשר משמשות את בעלי המניות ואינן מוחזרות במשך פרק זמן ארוך, ולעיתים אינן מוחזרות כלל. הסעיף למעשה מחייב במס את אותם משיכות כספים ו\או העמדת נכסים לרשות בעל המניות.
  • מאמר 1 - ס' 62א לפקודה– מיסוי חברות ארנק
    שכירים ונושאי משרה רבים, בעיקר ברמות השכר הגבוהות פעלו באמצעות חברה שבשליטתם - "חברת ארנק" ובכך נמנעו מתשלום מס שולי, עם זאת, כפי שעולה מנוסח הסעיף, הוא חל על קבוצת נתוני שירותים הרבה יותר רחבה והכל כפי שיפורט להלן.
  • מאמר 2 - ס' 3(ט1) - מיסוי "משיכות בעלים"
    בהתאם למטרות החקיקה אחת התופעות הנפוצות של ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו-שלבי היא משיכות של כספים או נכסים מחברה בידי בעלי המניות של החברה, אשר משמשות את בעלי המניות ואינן מוחזרות במשך פרק זמן ארוך, ולעיתים אינן מוחזרות כלל. הסעיף למעשה מחייב במס את אותם משיכות כספים ו\או העמדת נכסים לרשות בעל המניות.