המשרד מספק שירותי ביקורת ועריכת דו"חות כספיים, הכוללים מאזנים, דו"חות רווח והפסד, תדפיס מזומנים ודו"חות התאמה למס לכל סוגי החברות והעמותות.
 • תכנוני מס
 • דיוני שומה במס הכנסה
 • ייעוץ וליווי בבקשות אשראי בקרנות הסיוע ובמערכת הבנקאית
 • בדיקת נאותות
 • הערכות שווי
 • משכורות
 • תכניות הבראה
 • מיסוי בינלאומי
 • פתיחת תיקים ברשויות המס ובביטוח הלאומי
 • דיווחים שוטפים למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי
 • שירותי הנהלת חשבונות כפולה
 • ייעוץ וטיפול בעסקים במשבר
 • סיוע בהליכי פירוק וכינוס נכסים
 • גיבוש תכניות הבראה
 • בקרת תזרים מזומנים
המשרד מספק שירותי ביקורת ועריכת דו"חות כספיים, הכוללים מאזנים, דו"חות רווח והפסד, תדפיס מזומנים ודו"חות התאמה למס לכל סוגי החברות והעמותות.
 • תכנוני מס
 • דיוני שומה במס הכנסה
 • ייעוץ וליווי בבקשות אשראי בקרנות הסיוע ובמערכת הבנקאית
 • בדיקת נאותות
 • הערכות שווי
 • משכורות
 • תכניות הבראה
 • מיסוי בינלאומי
 • פתיחת תיקים ברשויות המס ובביטוח הלאומי
 • דיווחים שוטפים למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי
 • שירותי הנהלת חשבונות כפולה
 • ייעוץ וטיפול בעסקים במשבר
 • סיוע בהליכי פירוק וכינוס נכסים
 • גיבוש תכניות הבראה
 • בקרת תזרים מזומנים