• הכנת דו"חות שנתיים למס הכנסה
 • הצהרת הון
 • הנהלת חשבונות חד-צידית
 • תכנוני מס
 • דיוני שומה במס הכנסה
 • ייעוץ וליווי בבקשות אשראי בקרנות הסיוע ובמערכת הבנקאית
 • משכורות
 • פתיחת תיקים ברשויות המס ובביטוח הלאומי
 • דיווחים שוטפים למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי
 • ייעוץ וטיפול בעסקים במשבר
 • הכנת דו"חות שנתיים למס הכנסה
 • הצהרת הון
 • הנהלת חשבונות חד-צידית
 • תכנוני מס
 • דיוני שומה במס הכנסה
 • ייעוץ וליווי בבקשות אשראי בקרנות הסיוע ובמערכת הבנקאית
 • משכורות
 • פתיחת תיקים ברשויות המס ובביטוח הלאומי
 • דיווחים שוטפים למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי
 • ייעוץ וטיפול בעסקים במשבר