מחלקת המסים במשרד י. יקר – רואי חשבון נהנית משירותי ליווי וייעוץ מס שוטפים ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי, המלווה את חברי רשת אליוט גרופ ישראל.
 
מחלקת המסים במשרד י. יקר – רואי חשבון נהנית משירותי ליווי וייעוץ מס שוטפים ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי, המלווה את חברי רשת אליוט גרופ ישראל.