למשרדנו ניסיון רב בליווי ובהגשת בקשה להליך גילוי מרצון מול רשויות המס. השירות כולל ייעוץ,  וניהול ההליכים מול רשות המיסים מול מחלקת החקירות וכולל את הטיפול האזרחי מול פקיד השומה.  
 
למשרדנו ניסיון רב בליווי ובהגשת בקשה להליך גילוי מרצון מול רשויות המס. השירות כולל ייעוץ,  וניהול ההליכים מול רשות המיסים מול מחלקת החקירות וכולל את הטיפול האזרחי מול פקיד השומה.